Кои са най-известните в историята на света имена? На този амбициозен въпрос си поставил за цел да отговори екип на една от най-уважаваните учебни институции в Щатите - Масачузетския технологичен институт (MIT). За целта, учебното заведение събрало и анализирало исторически данни от цялата планета, датиращи от 4000 г. пр. Хр., до 2010 г. сл. Хр. Един от критериите за популярност на MIT бил страницата на историческата личност в Wikipedia да бъде достъпна на поне 25 езика.След това бил състравен списък на 10-те най-популярни хора в световната история. Ето как изглежда той.

aristoteles

Аристотел. Той е роден в Стагира, Северна Гърция през 384 г. пр. Хр. Баща му, Нихомах, бил лекар в палата на Филип Македонски, бащата на Александър Велики. През 367 г., Аристотел се мести в Атина – тогавашния интелектуален и културен център на Антична Гърция – и се присъединява към академията на Платон, като остава там до 37-годишна възраст. Писал е на много теми – физика, биология, зоология, метафизика, логика, етика, естетика, поезия, театър, музика, риторика, лингвистика, политика и управление, – които съставляват първата подробна система на западната философия. Недълго след смъртта на Платон, Аристотел напуска Атина и, по молба на Филип Македонски, става частен учител на Александър Велики между 356 и 323 г. пр. Хр. Неговите творби и учения са неизменна част от учебниците в повечето краища на света.


plato-1Платон. Той е роден около 428-ма година пр. Хр. и умира през 348 г. пр. Хр. Заедно със Сократ (негов учител) и Аристотел (негов ученик), полага основите на западната философия. Освен математик и философ, Платон е бил и основател на академия в Атина – първото висше учебно заведение.

jesus-christ
Исус Христос. Малцина се изненадват, че Христос присъства в този списък, предвид факта, че той е основоположник на християнската религия, практикувана по целия свят, както и централна фигура в нея. Според християнството, Исус е дългоочаквания Спасител, описан в Стария завет.

socrates
Сократ. Този древногръцки философ е един от основателите на западната философска традиция. Негови ученици са Платон и Ксенофонт. Основоположник на философската наука за морала и моралното образование, наречена етика. За него моралното развитие е била най-голямата задача за всеки индивид, а философията – не просто съвкупност от учения и догми, а начин на живот.

alexander-the-great
Александър Велики. Завоевател и цар на Македония, той е роден на 20 юли 356 г.пр.Хр. в Пела, Македония. По време на управлението му, което трае от 336 го 323 г. пр.Хр., обединява гръцките полиси и организира конгрес в Коринт. Става управник на Персия, Вавилон и Азия, където създава македонски колонии. Докато планира превземането на Картаген и Рим, Александър умира от малария във Вавилон, Персия (днешен Ирак) на 13 юни 323 г. пр.Хр.

da-vinci-profile
Леонардо да Винчи. Роден на 15 април 1452 г. във Венеция, Италия, Леонардо да Винчи се интересувал от научните и природни закони, които сериозно повлияли на работата му като художник, скулптор, изобретател и чертожник. Неговите творби повлияват на много художници и го превръщат във водеща фигура на италианския Ренесанс.

confucius-3
Конфуций. Китайският мърдец и философ е роден през 551 г. пр.Хр. Неговите учения полагат основите на конфуцианството – етична и философска система, която силно повлиява живота и мисленето на хората в Китай, Япония, Корея и Виетнам, а по-късно се превръща и в официална имперска философия на Китай. Конфуций умира през 479 г. пр.Хр

hl-julius-caesar-baldness
Гай Юлий Цезар. Римски генерал, управник, консул и прочут автор на латинска проза. Той играе важна роля в събитията, довели до упадъка на Римската република и създаването на Римската империя. През 60 г. пр. Хр., Цезар, Крас и Помпей сключват политически съюз, който щял да доминира на римската политическата сцена в следващите няколко години.Техните опити да натрупват влияние посредством популистки тактики срещнали опозицията на консервативната висша класа в Сената.
Благодарение на победите му по време на Галските войни, Римската империя успява да нахлуе в Британия и Германия. Цезар се превръща в първия римски генерал, който преминава отвъд Английския канал и река Рейн.

homer
Омир - гръцкият епически поет. На него се приписва авторството на първата западнолитературна поема „Илиада”, както и на „Одисея”. Двете произведения са написани на древен еолийски диалект.
pythagoras-2Питагор от Самос. Древногръцки математик, философ и основател на движението Питагорейство. Роден е на остров Самос, но по-късно, през 530 г.пр.Хр., се мести в Кротон, днешна Южна Италия. Питагор има голям принос за развитието на философията и религията през 6-ти век пр.Хр. Най-известен е с Питагоровата теорема. Питагор силно е повлиял на Платон, а оттам и на цялата западна философия.

Източник. ThinkingHumanity