Сприятелили се Човекът и Мечтата.

— Хайде да догоним Синята Птица - казала Мечтата.

— Хайде! -  съгласил се възторжено Човекът.

Но, докато тичали след Синята Птица, ненадейно се изправили на ръба на бездна. Човекът се изплашил.

— Ще падна… Връщам се обратно! — развикал се той.

Мечтата  обаче се изправила пред него:

— Не мисли, че ще паднеш, мисли за Синята Птица!

— Но, аз ще полетя в пропастта…

— Дръж се за мен! – извикала Мечтата.

Понякога, докато трае едно мигване на очите човек трябва да реши: ще продължава ли да се отчайва, или ще се държи за мечтата и ще продължава да лети.