През 1950 г. по инициатива на ООН е взето решение всяка трета неделя от месец януари да се отбелязва като Световен ден на религията (World Religion Day). Инициатор е националният орган на вярата на Бахаи в САЩ (Бахайството изповядва съществуването на един Създател Бог и единството на цялото човечество, е религиозно учение основано през 19-ти век)
Идеята на този ден е да покаже единната същност на всички съществуващи религии по света, че „религията трябва да служи за единението на хората на планетата”.

 

Историята на човешката култура и цивилизация до голяма степен всъщност е история на религиите. От нея сме научили, че чувството за принадлежност към вярата е онова, което най-добре сплотява хората.

Развитието на човечеството е белязано от възникването на неизброимо количество религии, религиозни и духовни учения. Най-разпространени днес по света са християнството, исляма, юдаизма. Друга не малка част от хората изповядват будизма, индуизма и зороастризма.

Бъдещето на света зависи най-вече от ценностите и от начина, по който те определят обществените правила. Тези настроения се определят до голяма степен от религиозните традиции, които не бива да се разглеждат само като набор от морални норми, а като модели, трайно навлезли в ежедневието ни и определящи поведението на всеки индивид поотделно и на цялото общество.

Трябва да се отбележи, че в различните държави по света съществуват различни отношения между държавата и религията. В Европа, например, доминира максимално светският характер на обществения живот и религиозните и държавните власти са независими. В други части от света обаче държавна и религиозна власт е едно и също.

И въпреки многото си различия всички религии са еднакви и близки в главните човешки ценности, които се опитват да налагат в поведението на вярващите.

Затова в Световния ден на религията хората трябва да почувстват, че са едно цяло с всички останали по Земята, макар и да почитат различни божества.
Източник wikipedia World Religion Day