Франческо Петрарка

Франческо Петрарка

Francesco Petrarca
20.07.1304 - .07.1374 г.


Франческо Петрарка е италианския писател, поет, учен и дипломат.
Той е сред най-знаковите личности в европейската литература. Петрарка пише две свои автобиографии, но остава в литературната история със знаменитите си сонети. Голяма част от тях са посветени на любимата му Лаура, починала млада от чума. Сонетите на поета оказват силно влияние на поезията на Чосър и Шекспир.

Любопитно: На 26 април 1336 г. Франческо Петрарка изкачва връх Ванту и датата се превръща символично в рожден ден на алпинизма.

Благодарности, затова че Петрарка, заедно с Данте Алигиери и Джовани Бокачо, още през 14 век поставят човека в центъра на света, съвсем близо до Бога. Тримата са считани за основоположници на (европейския) Ренесанса.

От божествените сонети на Франческо Петрарка, посветени на неговата Лаура

В часа, когато гаснещият ден
с помръкнал лик Спасителя изпраща,
и аз, от вашите очи пленен,
сам оковах душата си скърбяща,
не вярвах, че Амур кръжи над мен;
душата ми, света боготворяща,
тъй не разбра, че нов живот захваща:
на скърби, на страдания и плен.
Амур ме свари слаб, с очи от скръб
изтекли – и, чевръст хитрец, от тука
намери към сърцето ми пролука.
И колко подло ме удари – в гръб! –
и стон дори не смогнах да отроня,
а вас пожали – защитена с броня.


Това са цитати от Петрарка, публикувани в brainyquote.com, lira.bg


„Човек няма по-голям враг от самия себе си“.

„Ние обичаме живота не само защото сме свикнали да живеем, но и защото сме свикнали да обичаме. Винаги има малко лудост в любовта, но и разум в лудостта“.

„Много по-велико е да се изкачиш на трон, отколкото да се родиш на трон“.

„Подозрението е като рак за приятелството“.

„Книгите правят от едни учени, а от други – луди“.

„Рядко великата красота и великата добродетел съжителстват заедно“.

„Искам да достигна отвъд огъня, който гори в мен“.

„Смъртта е сънят, който прекъсва нашите сънища“.

„Прекият път към богатството е против нашите копнежи“.

„Жестоко е сред бурени да бъдеш цвете“.

„Истинското приятелство може да издържи всичко“.

„Пътят на живота е в твоите ръце“.

„Нищо не тежи повече от перото, но и нищо не носи по-голямо удоволствие“.

„Всичко, което натежава, наближава своя край“.

„Книгите имат специален чар, те ни радват. Книгите ни говорят, съветват и стават наши приятели“.

„По-добре никаква пред фалшива слава“.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.