В Средните и Източните Родопи Лазаровден се свързва и с обичая за дъжд "Пеперуда". Празникът се отбелязва винаги в събота, една седмица преди Великден.

Основен компонент на обредността е моминският обичай лазаруване. В родопските селища са лазарували девойки или момиченца. Облечени в нови дрехи с венци от цветя на главата те обхождат махалите и пеят лазарски песни. С големи шарени кърпи в ръцете те играят на стопаните, които ги даряват с брашно, царевица и яйца. Към средата на 20 век този обичай постепенно започва да отмира.

В Средните и Източните Родопи се забелязва известна специфика. Обичаят лазаруване се свързва с обичаят за дъжд "Пеперуда". Основни участници в него са децата. Главната обредна роля се изпълнява от едно момиче сираче, което се избира за пеперуда. То се окичва цялото в зеленина. Приготвянето на това момиче става в двора на вдовица, откъдето го повеждат останалите участници в шествието.

След като се обиколят всички домове, децата отвеждат сирачето на реката, палят зеленината от него и го изкъпват. Те самите също се пръскат помежду си с вода. През това време вдовицата е изпекла питка, която разчупва и раздава на децата.
Обичаят "Пеперуда" в другите селища на страната се прави по време на лятна суша.

Герман и обичай за дъжд


източник: bnr.bg