Думите на Васил Левски

Думите на Васил Левски
Това са думи на Васил Левски, които трябва да служат като пример за всички българи!

Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.

Бързата работа ялова излиза

И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме.

Всекиму ще се държи сметка за делата.

Дела трябват, а не думи.

За враговете на демокрацията и републиката — смърт!

Играем с живота на 7 милиона българи — трябва зряло да се постъпва

Не се полъгвайте, че тези които държат парите държат и бъдещето ви, защото тези пари те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате

Трябва изпит за всеки. Защото има примери: Днес е човек, а утре — магаре.

Ще имаме едно знаме, на което ще пише: „Свята и чиста република“.

Интригата спира хода на народната работа.

На драго сърце да обичаме оногова, който ни покаже погрешката, инак той не е наш приятел.

Нашите българи желаят свободата, но приемат я, ако им се поднесе в къщите на тепсия.

За Отечеството работя, байо! Кажи ти моите и аз твоите кривини, па да се поправим и всички да вървим наедно.

Най-много са виновни чорбаджиите.

Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.

Паметника на Левски в Борисовата градина, София. До него е паметника на Христо Ботев

Паметника на Левски в Борисовата градина, София. До него е паметника на Христо Ботев

"В нашата България не ще бъде така, както е сега в Турско. В нея всички народи ще живеят под едни чисти и свети закони… и за турчина, и за евреина и пр., каквито и да са, за всички еднакво ще е… Така ще е в наша България. Ние не гоним турския народ, нито вярата му, а – царя и неговите закони, с една дума, турското правителство, което варварски владее не само нас, но и самите турци.
В България не ще има цар, а „народно управление“ и „всекиму своето“. Всеки ще си служи по вярата и законно ще се съди както българинът, така и турчинът. Свобода и чиста република.
/Левски до чорбаджията Ганчо Милев, Карлово, 10.05.1871г./

levski vazov

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.