Ако сме в състояние да открием красивото, това значи,че носим красотата
вътре в себе си
- светът е огледало и показва на всеки човек отражението
на собственото му лице!


inner-beauty