Екадаши

Ведически празник


eka-2

Древната ведическа традиция гласи, че екадаши е майката на предаността, защото в този ден всеки получава възможността да се съсредоточи върху своите отношения с Бога.

Утана Екадаши - Дев Прабодхини Екадаши се наблюдава по време на восъчната  фаза на луната през месец Картик (октомври - ноември). През 2010 г., датата на Utthana Ekadasi или Dev Prabodhini Ekadashi е 17 ноември. Значението на Dev Prabodhini Ekadasi е описано в  сагата Нарада от Брахма. Божественият разговор се намира в Сканда пурана. Съблюдавайки този екадаши се смята, че  хората се оттърсват от чувството за вина, свързани с извършени грехове,а също това  е и път към освобождение (мокша). Екадаши е важен пост посветен на Бог Вишну.


Известният фестивал Тулси Вива се провежда на този ден от  някои общностти, както и в деня след екадаши в някои региони. Чатур мас (четирите свещени месеца в хиндуиския календар)периодът също завършва с Прабодхини екадаши. Известният месец Картик Пандапур Ятра също приключва днес.


Утана екадаши, който се празнува в месеца Картик, се счита за изключително щастлив от поклонниците на  бог Вишну. Те  спазват строг пост през деня, като не приемат храна и не спят през нощта. Мнозинството от хората ядат най-често вечер и  посещават храмовете  посветени на Бог Вишну.
eka-7