Стендал


(23 януари 1783 — 23 март 1842)


Мари-Анри Бяйл (Marie-Henri Beyle), по-известен като Фредерик Стендал или само Стендал (Stendhal), е един от най-големите френски писатели, писател-прозаик, четен и днес, автор на романите "Червено и черно", "Пармския манастир", "Ванина Ванини"...

Стендал е роден в Гренобъл в семейството на адвокат. В училище прави впечатление със спосбностите си по математика.

Заминава да учи в Париж, където престига на следващия ден след държавен преврат, който довежда Наполеон на власт. Стандал забравя затова, че е дощъл за да стане инжинер и се отдава на политическа дейност. След година получава военен чин и заминава за Италия. С цялото си сърце се влюбва в тази страна и я приема за своя втора родина.

В Италия се развива и действието на неговите романи. "Расин и Шекспир" е първото произведение в реализтичната школа в литературата. Стендал не е само голям майстор на посихологическия реализъм, неговия талант се разкрива и когато пише за любовта и в неговите новели.
В рома "Червено и черно" реалистично описва обществените противоречия, възникващите противоречия между понятия чест и честолюбие.

В романа "Пармският манастир" възпява свободата.

Мисли на Балзак

Писателят не трябва да мисли за критиката, така, както войникът не трябва да мисли за болницата.

Във всички видове изкуства е необходимо да изпитваш само онези чувства, които искаш да събудиш у другите.

Великото изкуство внушава у човека прекрасни идеи, които го учат да жертва всичко за щастието на човешкия род.

Един човек не може да притежава талант за всичко.

Човек живее на земята не за това, да стане богат, а затова - да стане щастлив.

Красотата е само обещание за щастие.

Гъвкавостта на ума може да замени красотата.

Колкото е по-силен характера на човек толкова повече той е склонен към непостоянство.

Не пренебрегвайте нищо от всичко, което може да ви направи велики.

Да се стараеш да бъдеш самия себе си - единственото средство да имаш успех.

Главното достойнство на езика - в яснотата.

За една жена да бъде напълно искрена, е все едно да се покаже пред хората без дрехи.

Логиката не е изкуство или наука, а по-скоро хитруване.

В усамотение можеш да придобиеш всичко, с изключение на характер.

Само великите умове могат да си позволят прост стил.

Удоволствията на любовта винаги са пропорционални на нашите страхове.
Всички религии са основани на страховете на мнозина и на ума на малцина.