Яна Бюрер Тавание

Яна Бюрер Тавание
Тя е българка, тя е млада жена, тя е журналист

и е била предложена за един от 50-те човека, които са в списъка на списание Wired на хората, които имат силата и работят над това да променят по един или друг начин нашето бъдеще.

Яна Бюрер Тавание


Признавам името не би ме познато и потърси над какво работи Яна Бюрер Тавание. Това са нейните начинания "Децата с увреждания трябва да влязат в обществото"
„В България трябва да има изградени алтернативини мрежи, които да помагат за решението на родителите да не изоставят децата си в домове”

Тя е един от организаторите на митинг, заедно с Иван Кулеков, писател, Виктор Лилов, музикален продуцент, Светла Енчева, блогър, през юни 2010 г.  за приемане на добавка в Закона за чужденците в България, с която да се регулира статутът на нелегалните имигранти, така че те да имат достъп до образование, здравеопазване, възможност за легален труд и защита на правото на личен и семеен живот.

Яна Бюрер Тавание е предложена от интернет активистката Есра'а Ал Шафей - основателка и директор на MideastYouth.com. За нея тя казва: "Моят избор е българска активистка и разследващ журналист, която работи, за да покаже нехуманното отношение спрямо деца и възрастни хора с увреждания и психически заболявания на Балканите. Тя е и виден член на Българското движение за правата на ЛГБТ, но влиянието й се разпростира отвъд България. Срещнахме се по време на TED. Тя е отдадена и посветена на идеята да промени нещата и ще успее."

 

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.