22 март е Световният ден на водата


22 март е обявен за Световен ден на водата през 1993 година с решение на Общото събрание на ООН. Инициативата има за цел да привлече общественото внимание към състоянието на водните обекти и проблемите, свързани с недостига на питейна вода, както и рационалното потребление на водния ресурс.

За последните 100 години потреблението на вода се е увеличило 7 пъти като учените смятат, че проблемът с недостига на вода ще достигне критична точка в средата на 21 в.

 

Основните цели на Световния ден на водата са

-       Да способства решението на проблема със снабдяване на вода на хората с питейна вода.

-       Да информира обществото за важността на охраната и сухранението на ресурсите от питейна вода и на водните ресурси като цяло.

-       Да привлича към празнуване на Световния ден на водата правителства, неправителствени организация и частния сектор.

Факти:

Само 0.5% от водата е годна за пиене

Замърсената вода взема всяка година толкова жертви, колкото и войните и насилието. За решаването на този проблем, който с по-нататъшната урбанизация и индустриализация все повече ще се задълбочава, са необходими решителни действия и инвестиции.

По данни на специалистите ежегодно от болести, свързани с приема на замърсена вода, умират близо 1,8 милиона деца до пет годишна възраст. Всеки ден с отпъдъчните води в реките и моретата попадат два милиона тона промишлени, селскостопански и други отпадъци. В развиващите се страни 90% от отпадъчните води се връщат във водоизточниците без да бъдат пречистени, гласят други данни от стряскащата статистика. Този факт води до появата на т. нар. "мъртви зони" в моретата и океаните, чиято площ към момента е 245 хиляди кв. километра.

Световния ден на водата в София

На 22 март 2012 г.  питейната вода, която ще тече от чешмите в столицата утре, ще бъде с по-високи качества и хармонична кристална решетка, защото ще й бъде въздействано с класическа музика. Инициативата е на "Софийска вода.

За целта ще бъде инсталирана музикална система в помещението с филтърните басейни в Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) "Бистрица". През целия ден водата, която минава през станцията, ще "слуша" Вивалди и други класически автори.

Доказано е, че водата може да „запомня" структурата на всичко, което я заобикаля, да „възприема" енергията и вълните около нея. Ако над съдове с вода звучи класическа музика, смях и мили думи, при замръзване тя образува красиви симетрични кристали, и обратното - при тежка, шумна музика и караници, решетката на кристалите става несиметрична, хаотична.

София се захранва с природно чисти води от Рила. Това е едно голямо богатство, което не оценяваме, защото имаме за даденост.

Пoжелаваме на всеки гост на София да се разходи по Панорамната пътека на Витоша от Железница до Семионово – пътеката и по която минава рилския водопровод.