Световен ден на водата 2015


water day 2015Световният ден на водата се отбелязва на 22 март. Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Основните цели на Световния ден на водата са

–       Да способства решението на проблема със снабдяване на вода на хората с питейна вода.

–       Да информира обществото за важността на охраната и съхранението на ресурсите от питейна вода и на водните ресурси като цяло.

–       Да привлича към празнуване на Световния ден на водата правителства, неправителствени организация и частния сектор.

Факт: Само 0.5% от водата е годна за пиене


Традиционно у нас този ден се отбелязва с различни форми. През 2015 г. за първи път се организира фотоконкурс Чешмите на България.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г.