Водата,  богатство, което трябва да се научим да ценим

Човек може около 3 минути без да диша, 3 дена без вода и около 40 дни без храна

voda-2

Достъпът до чиста питейна вода и санитарни съоръжения бяха признати за едно от правата на човека  от Общото събрание на ООН след повече от 15 години дебати по въпроса.

В резолюцията одобрена от Общото събрание на световната организация се уточнява, че 884 милиона души по света нямат достъп до качествена питейна вода.

Около два милиона души умират всяка година от болести, причинени от негодна за пиене вода и липсата на санитарни инсталации.

voda-1