21 март е ден на гората
Вие посадихте ли дръвче?

"Днес някой седи на сянка,защото преди много време някой друг е посадил дърво." - мисълта е на Уорън Бъфет

Отбелязва се от 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите.

Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни. Наред с това горите имат и важно стопанско значение за икономиката на дадена страна. Затова всеки носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благоденствието на страната.

Индустриализацията е съпътствана с проблеми при опазване на околната среда. Некомпетентното поведение води до изчерпване на природните ресурси на Земята и до превръщането й в непривлекателно място за живеене. Най-важното, което трябва да се направи, за да оставим за бъдещите поколения чиста природа и планета, на която може да се живее, е да пазим горите, да залесяваме и да не допускаме процесите на ерозия да се развиват

Интересно:

Ден на дървото в Италия

Денят на дървото се отбелязва като празник на обновлението и единението на човека с природата.

Истрорията на този празник се губи далеч в историята, тогава, когато хората са живеели в тясна връзка с природата и са се отнасяли към нея с нужното уважение. В античната култура е бил широко разпространен обичая да се устройват празненства по случай засажданетона дървета. На дървото е била отдавана голяма важност и са били разделяни на олимпийски, божествени, героични, зловещи, щастливи, нещастни, а горите се различавали като свещени, божествени и на хората.
Древните келти и римляни са охранявали и опазвали горите, следвайки традицията за поклонение пред божествената природа. През римската епоха са се провеждали тържества под името „Празници на Лукария“ през който освен традиционните обреди на почит са се чествали и горските територии заседени прз годината.

В Италия първия ден на ду=ървото е бил отбелязан през 1898 г. по инициоатива на мнистъра на образованието. През 1923 г. тази традиция добива официален характер. И днес в Италия празникът на дървото обединява много хора. Всички заедно заевяват своето желание и готовност да живеят в благоприятна околна среда. На този ден се организрат акции за засаждане на дръвчета

Факт: Още през 12 век в Германия е била издадена първата заповед за забраняване изкореняването на определени гори