Ден на надхвърлянето

Ден на надхвърлянето
„Ден на надхвърлянето“ е моментът, когато всички възобновяеми природни ресурси, които Земята може да възстанови в рамките на година, са изчерпани. Това значи, че вече сме използвали цялата продукция от земеделските земи, горите и рибарството, която се полага на човечеството тази година.

Днешната цивилизация се нуждае от 1,7 планети Земя, за да задоволи потребностите си, тъй като използва природните ресурси твърде бързо.

earth pix 1Човечеството вече е изразходвало природните си ресурси за цялата година. От 2 август 2017 г., една планета Земя не е достатъчна, за да задоволи потреблението на човечеството. През 2016 г. на 8 август, а през 2015 – пет дни по-рано на 13 август


При изчисляването на датата се отчита и абсорбирането от горите и океаните на парниковите газове, произведени от началото на годината от човешките действия. След „деня на надхвърлянето“ горите и океаните нямат повече капацитет да усвоят въглеродния двуокис, изхвърлен от човека. Това води до засилване на окисляването на океаните, земеделските земи и горите се изчерпват по-бързо, казва Пиер Кане, ръководител на програмата за климата, енергетиката и устойчивите градове в WWF – Франция, пред „Фигаро“.

Въглеродните емисии, които не могат да бъдат преработени от природата, увеличават концентрацията на въглероден двуокис в атмосферата и утежняват положението с глобалното затопляне.

Световният екологичен дефицит предизвиква обезлесяване, ерозия на почвите, обедняване на биоразнообразието и натрупването на  въглероден двуокис в атмосферата.

„Денят на надхвърлянето“ се изчислява от международната изследователска организация Global Footprint Network от 1986 г. Всяка година той се измества с няколко дни напред. След тази дата цивилизацията започва да живее на кредит.

При определянето му се използват данни от ООН за изразходването на вода, храна и петрол, както и за запасите от въглерод.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.