Международния ден на пчелите е обявен с резолюция на ООН през м. декември 2017 г., с цел да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани със защитата на застрашените от изчезване пчели, показвайки ключовата роля на пчелите в опрашването на растенията и живота на Земята. Предложението за обявяване е на Словакия.

20 май е Международния ден на пчелите


Празникът е през май – месецът с най-голямата активност в растежа на пчелите семейства. Тогава броят им се увеличава до такава степен, че колониите се роят, което е естествената им начин на репродукцията

20 май е денят, в който е роден Антон Янша (1734-1773) – известен като един от пионерите на съвременното пчеларство. Той е първият модерен учител по пчеларството в света.

Алберт Айнщайн някога е казал, че ако изчезнат пчелите, човечеството може да просъществува още само 4 години.Пчелите, ние и нашата планета„Повечето култури – 87 от най-важните 115 на планетата – имат нужда от опрашване, за да раждат плодове, ядки и семена”, казва агроекологът Александра-Мария Клайн от университета в Гьотинген.

Изчезването на пчелите е катастрофа за човечеството


Известни са близо 20 000 вида пчели. Те се срещат на всички континенти, с изключение на Антарктида, във всички местности с цъфтящи растения. Някои видове пчели, сред които медоносните, земните и безжилните, живеят в колонии. Медоносните насекоми се хранят с нектар и цветен прашец. По-голямата част от прашеца се използва за храна на ларвите.
Опрашването, извършвано от пчелите, е важно както за екосистемите, така и за селското стопанство.
Пчелите са естествена жертва на много видове птици, както и на хищни насекоми и водни кончета.Пчеларството е човешка дейност, практикувана от хилядолетия. Освен меда и опрашването, медоносните пчели се използват и за пчелен восък, пчелно млечице и прополис.