25 години Национален парк „Рила”

25 години Национален парк „Рила”
Националният парк „Рила” е най-големият национален парк в България и един от най-големите в Европа. Всички резервати на неговата територия и паркът като цяло са включени в Списъка на ООН на националните паркове и еквивалентните на тях резервати, заяви в интервю за БТА директорът на дирекцията на НП „Рила” Красимир Андонов по повод четвъртвековният юбилей от обявяването на парка на 24 февруари 1992 г., създаден да съхрани природата на планината и свързаните с нея традиции и поминък на местното население.

Парк „Рила” се намира на територията на четири административни области - Благоевградска, Софийска, Кюстендилска и Пазарджишка, на единадесет общини - Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Долна баня, Самоков, Сапарева баня и Дупница и 25 землища на населени места. Територията на парка включва най-защитените от въздействието на човешката дейност горски екосистеми, представени от смърч, ела, бяла мура, клек и други. Около 95 процента са естествени - със средна възраст 100 години.

„Разнообразието на хабитатите определя важното място на парка в европейската екологична мрежа Натура 2000. Богато е биологичното разнообразие на парка. Срещат се около 1400 висши растения”, разказа Красимир Андонов.

Днес, по повод 25-годишнината от обявяването на Национален парк „Рила” за защитена територия, дирекцията на парка в Благоевград организира поредица от прояви под мотото „25 години Национален парк „Рила” - 25 години предизвикателство за идните поколения”. Годишнината ще бъде тържествено отбелязана в зала номер 5 на Община Благоевград. Програмата предвижда представяне на защитената територия, на постиженията и бъдещите предизвикателства пред парковата администрация, празнична програма, отличаване на партньорите и приятелите на парка.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.