Световният ден на климата се отбелязва на 15 май. През 2016 г. целта е да бъде ратифицирано споразумението за ограничаване на глобалните парникови емисии.

Целта, залегнала в споразумението от Париж е, всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще спомогнат ограничаването на глобалното затопляне до два градуса по Целзий. Споразумението ще бъде открито за подписване до 21 април, 2017 г., а след това, всяка страна трябва да проведе процедура по ратификацията му от Националния парламент. Договореностите ще влязат в сила, когато поне 55 държави, отговорни за поне 55% от глобалните емисии и парникови газове, приключат успешно тази процедура.

Силната проява на парниковия ефект и свързаното с него глобално затопляне е сред основните проблеми на човечеството в наши дни. Ако темповете на глобалното затопляне са все така интензивни, след 30 години повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а 2,5 на сто от населението на планетата ще гладува.

България участва активно в общите условия за смекчаване измененията на климата и изпълнява своите европейски ангажименти. По данни на Екоминистерството - до края на 2015 г., Националният доверителен екофонд, е финансирал проекти за енергийна ефективност на 90 публични сгради в 39 общини, на стойност 32 милиона лева. През тази година на фонда е предоставен финансов ресурс от 14 милиона лева.

На 23 март  отбелязваме световния ден на метеорологията