Само действията на човек говорят за неговата личност и отношение към вас

Не вярвайте на думи

Просто наблюдавайте

И ще видите истината