Ключът към успеха? Упоритостта!


grit
Напускайки престижна работа като консултант, Анджела Лий Дъкуорт започва да преподава математика на седмокласници в държавните училища в Ню Йорк.

Там тя бързо осъзнава, че коефициентът на интелигентност не е единственото нещо, което разделя успешните от не дотам успешните ученици.

В това видео Анджела обяснява своята теория за " упоритостта" като индикатор за успех.В България от няколко години подходът на А.Дъкуорт се преподава в семинарите на фондация „Човек Плюс“. На български е адаптиран и се използва нейният тест за "упоритостта" (grit на англ.). Като цяло идеите на Дъкуорт е една малка революция в образованието, а и извън нея - напр. военната академия на САЩ - Уестпоинт също масово го използва. Преди време министърът на образованието на САЩ я покани на разговор за да може този подход да се използва във всички американски училища.

"Успехът в почти всяка сфера зависи повече от енергията и от постоянството, отколкото от интелигентността." Роа