Как се справяте със стреса на работното място? Защото тенденциите са тревожни -  изследването за 2014 г. показва, че повече от половината от българите смятат, че са подложени на стрес на работното си място .  Тенденцията продължава и през 2015 г.

Стресът в работната среда засяга всеки пети човек


Работата с трудни клиенти, ученици и пациенти е сред най-често срещаните рискове на работното място. Това показва второто европейско проучване на предприятията за новите и възникващите рискове, за стреса и условията на труд.

Стресът в работната среда засяга всеки пети. Изтощението след работния ден е най-масово явление сред заетите. Психически и физически изтощени след работа са 18% от хората, а 20 на сто твърдят, че на работното им място има сериозно напрежение.

Същевременно обаче всеки трети твърди, че няма подобни проблеми.

Стресът произтича от неблагоприятния психосоциален климат на работното място, смятат експертите. Четири пъти повече са работещите в стрес, които са в постоянна надпревара с времето. Стрес предизвикват и проблемите със заплащането на труда.

Констатациите бяха направени по време на конференция в КНСБ по повод европейската седмица за безопасност и здраве при работа.

Източник: БНР