От какво се страхуват българските младежи


Проучване на Insight Seminars сред 80 български тийнейджъри показва, че най-голям процент от подрастващите (49%) се страхуват от това да не направят грешка.

Атикифобията или страхът от провал, е най-силно разпространената фобия сред участниците в изследването, които са момчета и момичета от София на възраст между 14 и 18 години. Поводът за кратката анкета е проведеният от Тийн Инсайт (Teen Insight) четиридневен семинар-обучение през месец септември тази година.

Тийнейджърите, участвали в изследването, са имали възможност да изберат една от пет опции за отговор на въпроса „От какво се страхувате най-много на този етап от живота си?”.

  • 49% отбелязали страхът от това да сгрешат,

  • 12% отбелязали проблеми със здравето,

  • 7% имат страх от самотата,

  • 32% са отговорили с друго или не са могли да преценят.


„Предвиждаме още запитвания сред тийнейджърите по време на сериите образователни семинари. Провеждането дори на кратки анкети ни помага да вникнем по-дълбоко в света на младежите и съответно да ги мотивираме да не се страхуват от това да достигнат собствените си цели”, заяви Лилия Мирчева, директор на програмата за тийнейджъри на Инсайт България.

Следващото подобно проучване сред тийнейджърите ще бъде проведено по време на предстоящия семинар за тийнейджъри Тийн Инсайт I във Варна (26-30 ноември).

Освен с тийнейджъри, Инсайт работят и с възрастни и деца. Целите на семинарите, които организацията провежда, са да помогне на участниците да постигнат вътрешна хармония и разбирателство с околните, да определят и преследват целите си, да бъдат по-мотивирани, удовлетворени, щастливи и успешни с всяка сфера на живота.

Източник www.manager.bg/