Дефицит на бъдеще


В началото на декември 2015 г. в социалните медии се разпространи  доклада

Учениците в България и по света през погледа на PISA


PISA  е Програма за международно оценяване на учениците - най-мащабното изследване на когнитивните способности на децата по света. Програмата е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 90-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. PISA се провежда през периоди от три години, като последните публикувани резултати са изготвени през 2012 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Това са данни от 2012 г. - последната изследвана година.

  • Българските ученици се нареждат на 49-то място от 66 страниспоред резултатите по математика, четене и наука.

  • Резултатите на учениците от България са с 12% по-ниски спрямо средните резултати от учениците отразвитите страни членки на ОИСР2, което се равнява на изоставане от почти година и половина в училище.


Резултатите от него не са никак приятни като оценка на образованието в страна ти. Въпросът е какво и как може да се промени днес, защото става въпрос на нашите деца.

Няма условия за отглеждане на деца в България


В  началото на декември 2015 г. бяха оповестени резултатите от одита на Сметната палата в сферата на образованието, в една от най-обсъжданите теми за медиите се превърнаха данните, че около една трета от децата в България, които отпадат от училище, го напускат защото семействата им заминават за чужбина.
Друга голяма група - около 18 на сто, са тези, които напускат преждевременно училище, защото просто не искат да учат.


От икономическата статистика е известно, че хората с по-ниско от средно образование по-трудно се реализират на пазара на труда и винаги представляват най-големият процент от трайно безработните, както и от работещите бедни.

И докато в Европа делът на преждевременно напусналите образование намалява, у нас той отново започва да расте. През 2013 г. за пръв път след членството си в ЕС България е сред 6-те страни в Евросъюза с най-лоши показатели на преждевременно отпадане от училище - тогава средният процент в ЕС е бил 11,9, а у нас - 12,5. Отдалечаването на страната ни от средните европейски стойности по този показател продължава, като през 2014 г. делът на младежите у нас, които преждевременно са напуснали училищните скамейки, е 12,9, а в ЕС-28 той е спаднал до 11,1 процента.

Сухата статистика очертава много тревожен сценарий, тъй като липсата на образование означава „дефицити в бъдещето“ и представлява чиста загуба на благосъстояние, както за отделния човек, така и за цялото общество. Причината е, че на пазара на труда хората с ниско образование се реализират много по-трудно и получават трайно по-ниски доходи.

Според данните от изследване, реализирано в УНСС, хората, които имат средно образование получават годишно с около 1700 лв. повече от тези с по-ниско образование. Това означава, че за целия си трудов живот (около 40 години), човек, който има завършено средно образование, има доход, който превишава с над 75 хиляди лева доходите на неуспелия да завърши гимназиална степен.