Новата учебна година


15 септември е началото на учебната година. По данни на Министерството на образованието близо 65 хиляди деца са записани в първи клас за новата учебна година (Това е с близо 2500 по-малко от 2014 г.)
По традиция в София ще има най-много първокласници и през 2015 г. – над 11 100. Най-малко ще са първолаците във Видин – 678. И през тази година най-търсени са началните учители, възпитателите, учителите по чужди езици, учителите по математика и по информационни технологии, информацията е на МОН.


От Агенцията за социално подпомагане обявиха, че с 10% са намалели родителите на първолаци, които желаят еднократна помощ от 250 лв, за да подготвят детето си за училище. Близо 31 хиляди са подадените молби.Право на тази помощ имат семейства, чиито деца ще са за пръв път в държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лева. Критерий по доход не се изисква за деца с трайни увреждания, за сираци и деца в приемни семейства. Социалните служби ще продължат прием на молби до 15 октомври, но ако детето не постъпи в училище, парите трябва да се възстановят.

Средният успех ще влиза в приемния бал на учениците след 7-и клас
Промените в балообразуването след 7-и клас ще влязат в сила от началото на новата учебна година. Те предвиждат включването на средния успех, който ще представлява 1/6 от общия бал на учениците.
До този момент училищата избираха само два балообразуващи предмета от удостоверението за завършен 7-и клас, а сега ще се избират само един. Другата оценка ще бъде от общия среден успех от удостоверението.

uchebna programa 2015
Календарът за учебната 2015/2016 г. е на списание Образование и обучение в чужбина