Помощ за първокласниците

Помощ за първокласниците
По 250 лв. еднократна помощ ще получат първокласниците, чиито семейства имат ниски доходи, реши правителството.
С тези средства ще бъдат подпомогнати около 46 000 деца, които тръгват на училище през септември 2017 г.
Еднократната помощ се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца. Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път.
Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 400 лв.
Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.
Срокът за подаване на заявление-декларацията за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.