Близо 34 хиляди семейства с първокласници вече са подали молби за еднократна помощ. Тя е в размер на 250 лева. След последните промени в законодателството границата за достъп до тази  помощ  бе увеличена от 350 на 400 лева доход на всеки член от семейството.

 


Молби за отпускането на целевата помощ ще се приемат до 15 октомври. Условието е, детето да е записано в първи клас и семейният доход да не надвишава определения праг. Помощта ще се възстановява обаче, ако детето не постъпи в училище и не посещава редовно учебните часове до завършване на първи клас. Миналата година по 250 лева получиха близо 45  хиляди семейства. Изплатената сума е над 11 милиона  лева, сочи справката на Агенцията за социално подпомагане. Оттам посочват също, че към днешна дата, само два месеца след старта на кампанията за енергийно подпомагане са подадени 180 хиляди заявления за отпускане на целевата помощ за отопление.


Източник: БНР