Ваканции за учебната 2017/2018 г.

Ваканции за учебната 2017/2018 г.

Ваканции и дати за изпити за учебната 2017/2018 г.
Графикът е утвърден от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев


Четири ще бъдат ваканциите през новата 2017/2018 учебна година – есенна, коледна, междусрочна и пролетна.

Първата ще бъде есенната и ще е от 1 ноември 2017 г. до 5 ноември 2017 г. включително. Коледната ваканция ще включи и новогодишните празници ще продължи от 23 декември 2017 г. до 2 януари 2018 г. Междусрочната ваканция, която разделя първи и втори срок – от 3 февруари 2018 г. до 6 февруари 2018 г. включително.

Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас ще е от 31 март 2018 г. до 9 април 2018 г. Дванадесетокласниците ще почиват четири дни, които съвпадат с Великденските празници (6-9 април 2018 г.).

На 15 май 2018 г. ще приключат учебните занятия за зрелостниците, което ще им даде възможност да се явят на изпити за промяна на оценка по учебен предмет, както и за финална подготовка за държавните зрелостни изпити.

Матури и национални външни оценявания


Пролетната сесия на матурите и националните външни оценявания (НВО) след VII клас отново ще са в едни и същи дни преди 24 май. Това се налага, за да не се удължава краят на учебната година за учениците от I до VII клас. Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) и НВО по български език и литература ще се проведат на 21 май 2018 г. Втората задължителна матура по предмет по избор, както и външното оценяване по математика ще са на 23 май 2018 г. Двата дни ще бъдат неучебни за всички ученици, освен за тези в VII и XII клас.

Външните оценявания след IV клас започват от 10 май 2018 г. с изпит по български език и литература. Изпитът по математика ще бъде на 14 май 2018 г, а по човекът и обществото и човекът и природата – на 16 и 17 май 2018 г. През предстоящата учебна година десетокласниците във всички училища в страната ще се явят на национално външно оценяване по дигитални компетентности. Изпитът ще бъде в рамките на учебните часове в дните между 11 и 15 юни 2018 г. 25 май 2018 г. ще бъде неучебен за учениците, но присъствен за учителите.

Най-малките ученици  ще излязат в лятна ваканция на 1 юни 2018г. На 15 юни 2018 г. приключват учениците от V до VII клас.З а учениците от VIII до XI клас ще започне в края на юни 2018 г. Последният им учебен ден ще бъде 29 юни 2018 г. (петък).

Графикът е утвърден от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.