Какво мислите за българското училище


Преди началото на учебната година 2014 г. бяха представени резултатите от национално представително проучване, проведено от Глобал Метрикс по поръчка на Центъра за приобщаващо образование.

При опит да намерим самото проучване не успяхме да разберем каква е използваната методика, как са били формирани фокус групите, колко на брои хора са анкетирани, от кои населени места. Представяме ви това, което е публикувано в медиите.

94% от родителите са доволни от образованието, което получава детето им в общообразователните училища в България.

65% от родителите, участвали в изследването, твърдят, че като цяло са доволни, а 28% споделят, че са изключително доволни от училището. Само 6% от родителите са по-критични към общообразователната система.

Недоволството е концентрирано сред малки групи на хора, които живеят предимно в големите градове, имат висше образование и като цяло имат по-високи очаквания към образованието на своите деца.
Данните показват, че 42% от родителите биха искали освен базово образование и знания за света, училището да развива социални умения и умения за критично мислене. 44% разчитат учителите да развиват творческия потенциал на децата, а 47% очакват училището да възпитава в норми на поведение. Сред останалите социални групи очакванията към образователния процес се свеждат основно до получаване на знания (75%) и подготовка на учениците за следващите етапи на образование (70%).

78% от родителите на деца от 1 до 7 клас  смятат, че училището трябва да възпитава и изгражда личности, не само да дава академични знания.
Според данните в него има тенденция комуникацията между родители и  учителите да е по-интензивна в началните етапи на образованието и с времето да отслабва. 80% от родителите на деца между 1 и 4 клас общуват поне няколко пъти в месеца с учителя, докато при родителите с деца между 5 и 7 клас този дял е 50%.

Основните поводи за срещи на родителите с учителите са свързани с проблеми в обучението(46%) или поведението на ученика (45%). Само 22% от родителите получават обратна връзка при позитивни резултати в обучителния процес и едва 16% твърдят, че учителите им дават информация за позитивното поведение на детето.

Отношенията между учители и родители са съпроводени с голяма степен на доверие и подкрепа. Според проучването между 40 и 60% от родителите изразяват доверие в учителя относно преценката му за отделното дете. Най-високо е доверието в преценката на учителите относно образованието на децата (64% от родителите твърдят, че имат пълно доверие на учителите, а 34% - донякъде се доверяват). На следващо място е преценката за поведението на детето (55% от родителите имат пълно доверие на учителите, 40% - частично).

 

obuchenie 2014

 

Какво е приобщаващо образование? Терминът идва идва от английски език  - Inclusive Education

Включващо или Приобщаващото образование се основава на подхода за човешките права и социалния модел ,което налага приспособяване на училищната система към детето, а не на детето към системата.

„...Включващото/Приобщаващото образование означава образование за всички. То е реакция спрямо дискусии, които изключват от образование на основата на различни характеристики на учениците, вкл. клас, раса, етнически произход, предполагаемо ниво на способност или увреждане, възраст. HIV статус и т.н “ Slee (2000) – определението е от сайта http://www.kaloto.net/

obuchenie

Използвана инфографика от Дневник.бг