Самотата е опасна за здравето

Самотата е опасна за здравето
Самотата и социалната изолация представляват по-голяма заплаха за човечеството от затлъстяването. До такъв извод са стигнали психолози от Университета Бригам Янг. По тяхно мнение въздействието на такива фактори заплашително с засилва с всяка година и може да се превърне в национален проблем. Това мнение бе изразено на 125-ия конгрес на Американската психологическа асоциация.

Самотата още по-опасна за здравето от затлъстяването


Според експертите поддържането на взаимоотношения с други хора е фундаментална потребност за човека. То е важно както за психическото равновесие, така и за оцеляването. По данни от изследването Loneliness Study, проведено от неправителствената организация AARP, 42.6 млн. възрастни американци над 45-годишна възраст страдат от хронична самота.
Според последните резултати от преброяване през 2014 г. повече от една четвърт от населението на страната живее в самота, а повече от половината хора нямат брак. Анализ на повече от 148 научни изследвания сочи недвусмислено, че


здравите социални връзки са фактор за понижаване наполовина на риска от ранна смърт


Вторият мета анализ се базира на 70 научни изследвания с участието на 3,4 млн. души в Северна Америка, Европа, Азия и Австралия.
Той показва, че социалната изолация и самотата увеличават риска от преждевременна смърт повече от другите фактори, включително затлъстяването. Специалистите смятат, че системата на здравеопазването трябва да отчита и влиянието на социалните връзки върху здравето на населението.

Според тях един от пътищата за решаване на този проблем, е строежът на паркове и почивни бази за пенсионерите, които са най-уязвими за самотата.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.