Световен ден на водата 2013


Известно е, че 70% от повърхността на земята е покрита с вода, но само 3% е прясна (основно се съдържа в ледниците), а пригодна за пиене е само 1%.

И това при условие, че на човек са му необходими 35 тона питейна вода за един живот (числото е средно, някои се радват на много вода, други – знаят какво е жажда)

За съжаление разпределението на потреблението на прясна вода по света е неравномерно, много хора  са лишени от достъп до питейна вода. По целия свят около един милиард хора не получават достатъчно вода.