Празникът Свети Дух се пада винаги в деня след Петдесетница и е посветен на явяването на Иисус Христос като бял гълъб.

Петдесетница - Празникът се нарича също и Света Троица, защото слизането на Светия дух е плод на Божията промисъл, на грижите на Бога за този свят.

sveti duh 1

Църквата е установила този празник заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, Единосъщен с Бог Отец и Синът Божий. Чрез Него ни се дарява всяка мъдрост, живот, движение, Той е източникът на всичко живо.

Плодовете на Духа, по думите на апостол Павел, са: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание.

Българите вярват, че от велики четвъртък до този ден душите на мъртвите са на земята. Обичаят е да се коленичи върху орехова шума, тъй като орехът свързва земния и небесния свят. На Свети Дух се раздава за "Бог да прости", а гробовете и къщите се украсяват със свежи цветя и зеленина.