На 15 август 1877 г Томас Едисон за първи път предложил за обръщение по телефона да се използва думата “Hello” (“Ало“)

Телефонът е представен през 1876 г на Световното изложение във Филаделфия от маериканския изобретател Александър Бел. Първият телефон променял много гласа на говорещия и затова разговаряли на разстояние само от 250 м. независимо от това изобретението станало много популярно и използвано.

Сам Бел предложил в телефонната слушалка да се казва “Ahoy” (Ей – така са се обръщали от корабите когато са се срещали в морето). Но година по-късно Томас Едисон предложил да се използва “Hello” (“Ало“) – дословно се превежда като „привет“, но у нас е трансформирано като „ало“

Как се обръщат по телефона в различни страни

Италия - «Пронто» («готов»)
Япония - «Моси моси» («говоря, говоря»)
Франция - «Альо» (производна на «Ало»)
Китай - «Вей» («говорете»)
Германия - «Да» («Ja»), «Халло» («Hallo»)
Гърция - «Паракало» («моля»)
Армения - «Лсум ем» («слушам»)
Испания - «diga» или «digame» («моля»)
Таджикистан, Узбекистан, Иран, Афганистан - «Лаббай» («слушам ви! Какво обичате?»)

А вие как се обръщате по телефона? Днес използваме мобилни телефони и много често виждаме кой ни търси. Имате ли специално обръщение, поздрав към любимия човек, когато говорите по телефон?