Еми Ньотер

Еми Ньотер
Има жени и жени. Има и такива, които остават в историята на науката. До Мария Кюри и Кобалевска застава още една жена - Амалия Еми Ньотер (Amalie Emmy Noether). Родена е на 23 март 1882 г. На нейно име е една от най-важните теореми във физиката – Теорема на Ньотер: За всяка непрекъсната симетрия на физична система има съответен закон за съхранение. Огромна част от работата на Еми Ньотер е свързана с алгебрата, където тя е допринесла за създаването на ново направление, известно като абстрактна алгебра.

Еми Ньотер е един от математиците допринесли за развитието на общата теория на относителността. След като получил работата й, Айнщайн пише на Хилберт: "Вчера получих от фрау Ньотер една много интересна работа за инвариантите. Впечатлен съм, че такива неща могат да бъдат разбрани по един обобщен начин, старата гвардия в Гьотинген трябва да вземе няколко урока от фрау Ньотер! Тя изглежда разбира нещата."

През 1918 г. Ньотер доказва една от най-полезните теореми за физиката.

Тя е математик в момент, когато за жените в родната й Германия все още им е необходимо специално разрешение да присъстват университетите и да преподават. Тази жена с обширен и фундаментален принос в много области на математиката е била принудена да преподава от името на някой мъж-колега.

Ньотер е предложена от Давид Хилберт и Феликс Клайн за преподавател в Гьотинген през 1915 г. Но опитите на Давид Хилберт да я направи доцент в Гьотинген се провалили заради предразсдъците на ръководството на университета. Той заявил:”Не разбирам защо пола на кандидата е аргумент срещу избирането й за преподавател. Все пак тук е университет, а не мъжка баня!

Emmy_Noether По повод 133 години от рождението на Еми Ньотер, Google промени своето лого.

Aйнщайн се възхищава от нейните постижения. През 1935 г., след нейната смърт, в писмо към Ню Йорк Таймс, той пише: "По преценката на най-компетентните живи математици, госпожица Ньотер беше най-значимият творчески математически гений, създаден откакто жените получават висше образование."

"Еми Ньотер приличаше на твърде енергична и много късогледа перачка. Но тя бе изключително топъл и сърдечен човек. Не току-така голям брой студенти вървяха подире й като току-що излюпени пиленца подир квачка." Норберт Винер

"Когато получих катедра в Германия [катедрата на Хилберт в Гьотинген през 1930 година] направих сериозни опити в министерството за подобряване на живота й [на Еми Ньотер]. Беше ме срам да заемам привилегировано спрямо нея положение, когато разбирах, че като математик тя ме надминава в много отношения. Не постигна успех и опитът за избирането й като член на Гьотингенското научно дружество. Традицията, предразсъдъците, външните съображения надделяха над нейните научни заслуги и научно величие, което по онова време не се отричаше вече от никого. През моите гьотингенски години (1930-1933) тя несъмнено беше там най-силният център на математическата активност, както от гледище на продуктивността на нейните научни изследвания, така и на влиянието й върху широк кръг ученици." Херман Вайл

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.