Какво е необходимо за да бъде една желана от мъжете?


За да отговорят на този въпрос социолози от Великобритания се обърнали към мъжете.


Били анкетирани повече от 2 000 мъже и се оказало, че най-често желаната от мъжете е


Жена уверена в себе си.

Това са отговорили 70% от запитаните представители на силнияпол. 67% са отбелязали, че външността е по-важна за тях от увереността, а 47% са отговорили се чувстват привлечени от жени със стил.

Що се отнася до жените те са отговорили, че увереността в тях самите се появява с възрастта.

50% от жените с възрастта се избавят от своите комлекси и започват да се чувстват по-уверени и привлекателни

Според социолозите пик на увереността, стила и индивидуалността настъпва на 31 години.

 

Вие чувствате ли се желана?

-      Да

-      Не винаги

-      Не

Това е едно красиво стихотворение Неувереност на  Адам Мицкевич

Да видим какво означава увереност