Това краде нашето време 1. Неясно поставени цели

 2. Липса на приоритет в задачите

 3. Опити да се направи прекалено много на един път

 4. Отсъствие на достатъчно ясна представа за предстоящите задачи и пътя им за постигане (неясни очаквания от ръководителя, непоставени коректно задачи)

 5. Лошо планиране на работния ден

 6. Лична неорганизираност, затрупана и неподредена работна маса и др

 7. Неефективно съхранение на документи и друга информация

 8. Недостатъчно разпределение на труда, изпълнение на чужда работа, неспособност да се каже“Не!“

 9. Отклоняващи от работата телефонни разговори, писма, разговори, имейли, чат, използване на социални мрежи

 10. Непълна и/или ненавременна информация, която води до това да се „гасят пожари“

 11. Липса на самодисциплина

 12. Неумение да се доведе до работа до край, загуба на интерес по проект

 13. Неефективни разговори, съвещания, липса на умение да се води диалог

 14. Обсъждане на сложни въпрос без необходимата подготовка

 15. Синдром на отлагането

 16. Желание да се знаят всички детайли преди да се действа

 17. Нетърпение, да се бърза, да се претупват задачите

 18. Рядко да се делигира или въобще да не се делигира, с оправданието, че само вие може да направите нещо

 19. Недостатъчен контрол за изпълнение на това, което е делигирано

 20. Много и чести пътувания

 21. Проблеми, които могат да бъдат решени по телефон или с имейл да бъдат решавани с дълга лична среща