Мястото на жените в инженерните технологии и науки

Мястото на жените в инженерните технологии и науки
Учудващо малко жени са носители на Нобелова награда в областта на медицината, природните и социалните науки. Всички знаем за Мария Кюри, но тя е ярко изключение.


Само 3 жени на 100 нобелисти


Какво е обяснението? Традиционните стереотипи твърдят, че жените "не харесват математиката" и "не са добри в науката" или, че "не стават за програмисти". Както мъже, така често и жени имат подобно мнение, но изследванията ги оспорват. Те показват, че момичетата и жените избягват да учат инженерство, природни науки и математика не поради когнитивна неспособност, а заради образователната политика, културния контекст, стереотипите и липсата на модели за пример.
През последните няколко десетилетия усилията срещу тези стереотипи с образователни реформи и индивидуални програми увеличат броя на момичетата, търсещи кариера в науката и технологиите - от колеж до следдипломна квалификация.

Времената се променят.


Мястото на жените в инженерните технологии и науки


Над 50 жени преподаватели взеха участие в семинар, финансиран от ЮНЕСКО по програмата му за 2018-2019 г. на 4 април 2019 г. в София. По време на семинара бяха обсъждани различни теми, сред които за мястото на жените в инженерните науки и технологии, както и бе представена платформа за обмен на добри практики и дискусии.

Платформата има за цел да повиши осведомеността за правата и възможностите на жените за участие в ръководства на инженерно-технологични организации, както и да насърчава дамите към избор на кариера в областта на инженерно-техническите науки.

С помощта на платформата ще се разработят серия от механизми и конкретни мерки за подпомагане на жените предприемачи в областта на инженерно-технически направления, ще се стимулира присъствието на младите жени в развитието на технологично–иновативни направления за постигане на целите на устойчивото развитие, както и на условия за професионалната реализация на жените. Чрез работните дейности ще бъдат обединени представители от различните сфери на обществото и ще се споделят добри практики в областта на равнопоставеността на двата пола.

На събитието, посветено на жените инженери, дамите се запознаха и с резултатите от националното проучване за мястото на жените в инженерните науки и технологии. Данните от него показват, че все още има инженерни специалности и науки, които не предразполагат активното участие на жените инженери, и се запазва нагласата, че природните науки, информационните технологии и техническите науки са по-подходящи за мъже, отколкото за жени. Проучването сочи, че има дисбаланс по отношение на висшето образование в инженерно-технологичните науки – 33,8% от мъжете имат такова, докато жените са едва 11,92%, както и при съотношението на мъже-жени в инженерната бизнес среда.

В семинара, финансиран от ЮНЕСКО, се включиха преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Химико-технологичен и металургичен университет – София, Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), представители на Сдружение „Център за изследване и анализи“ и BCWT (Български център на жените в технологиите). Участничките обсъдиха с какви проблеми се сблъсква жената-инженер, пътят на професионалното й развитие, какви са възможностите на пазара на труда и перспективите за професионално ориентиране, както и състоянието на равнопоставеността на половете в тези професии.

0 Коментара

Напиши коментар

Откажи отговора

Коментарът се изпраща ...

Благодаря за Вашия коментар!

Коменатарът ще бъде прегледан и ще бъде добавен към публикацията след като получи одобрение.