В какво се крият мотивите за женската изневяра?


Резултатът от изследване направено от проф Ерик Андерсон (Dr. Eric Anderson is a professor of sexuality at the University of Winchester) – наблюдавал е за онлайн публикации на сайтове за запознанства. Там се запознават хора, които са семейни, но търсят  нова връзка. Ученият е прочел повече от 42 000 реда текст за да направи изводът, че


На жените им липсват силни усещания и търсенето на нов сексуален партньор не е свързано с желанието им да се разведат.


На жените понякога им липсва романтика, разбиране, внимание… тези чувства се опитват да получат чрез нови запознанства. Проф. Андерсон е уверен, че преди измяна повечето жени тръсът чувство на близост със своя законен съпруг. Получава се, че причина за търсенето на нов партньор е баналната скука и умората в отношенията с партньора. От тук се появява и желанието жената да има любовник, тя търси човек, който да я разбира и за да бъде животът по-интересен.

Според американски психолози могат да се отделят няколко основни причини, поради които жената решава да изневери:

-  Силната вътрешна потребност от смяна на “недостойния” партньор с по-добър - Нищо не е в състояние да се направи срещу природата и действащия в нея закон за естествения подбор - “Рогатите мъже все пак са по-малко отколкото разочарованите жени”, е констатирал Жак Дервал.

-  Стремежът към новото - В основата му стои потребността от сравняване, която обаче в крайна сметка означава само едно – липса на истинска любов и потребност от съжителство с настоящия партньор. “Любовта означава да престанеш да сравняваш”, е казал Бернар Грасе.

-  Отмъщението - Особено за “поруганата истинска любов”. Всяка “нормалната жена” обещава десетократно отмъщение, но се ограничава само с това, че се “подарява” на по-достоен по нейните моментни разбирания мъж.
-  Презрението към мъжа - То е твърде опасно, защото има тенденцията да прерасне в презрение към самата себе си. А тогава ценностната система се преобръща.

- Протест срещу половото неравенство - Вековното господство на мъжете е породило в много от тях нетърпим снобизъм. Неспособни да се издигнат достатъчно високо в обществото те се опитват да се “възвисят”, унижавайки зависимата от тях жена. Волтер е прав и по отношение на съвременното общество - ”Не неравенството е тягостно, а зависимостта”.

Причини за женската изневяра може да бъдат различни. Както е казал Толстой  „Всички щастливи семейства си приличат. Всяко семейство е нещастно по своему“ така започва романа „Ана Каренина“.  Затова и причини за изневяра са различни. Общият мотив за изневярата е формулиран от Оскар Уайлд така

“Любовта трябва да прощава всички грехове, но не и тези срещу любовта”.