Чипровски килими


На 26.11.2014 г. междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство, който заседава в Париж на своята Девета сесия, единодушно вписа в Световната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство "Традицията на производство на Чипровски килими"

Тъкането на Чипровските килими е третият български елемент, вписан в Световната листа след:

  • Бистришките баби (2006/2008)

  • Нестинарството (2009)

  • Чипровски килими (2014) - сега в Световната листа място намери и известният български килимарски център.


Документите на кандидатурата за Чипровските килими е разработено под ръководството на проф. Мила Сантова от екип в състав: д-р Ива Станоева и д-р Миглена Иванова.

chiprovski kilim 1

Магията на чипровските килими


"Чипровските килими са една поема на живота на хората в този край. Цветя, храсти, птици- целият кръгозор на тъкачката е там. Оставен като памет- в цвят, във форма, в съчетание, в хармония, в композиция, в цял разработен сюжет

"Розовото масло и чипровският килим са сред емблемите, с които се свързва България". Думите са на Йоана Чушкарева, архитект по професия, но килимар по рождение.

И до днес тъкачките в Чипровци тъкат на вертикален стан, тъкането на който се приема като древна форма на тъкачна техника.Младите хора в Чипровци се учат да тъкат както в семействата си, така и в организирани към училището и читалището групи за тъкане и багрене с естествени багрила.

chprovski kilim 2

 

На 2 май 2014 г. в Чипровци  се проведе първият фестивал на чипровския килим. В програмата е прпведена кръгла маса на тема "Чипровският кили - орнаментика, традиция и съвременност". Показани са  етапите в изработката на килима - предене, влачене на вълна, сноване и тъкане на килима.


снимките са от сайта на БНР