Богатството на българските говори оживя в Интернет


Ако сте се чудили в кой край на България по какъв начин говорят сега може да направите онлайн и да научите, прочетете или чуете интересни подробности. Благодарение на

Интерактивна карта на диалектната делитба на българския език

Можете да се докоснете до богатството на родния език и да научи повече за себе си, за историята на своята фамилия, а също и за структурно единство и многообразието на българската езикова територия- от Видин до Ксанти, и от Дебър и Корча до архаичния еркечки говор, запазен във Варненско. С един клик на http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/ електронната карта, можем да чуем автентични записи на едни от най-старинните и интересни български говори.
Дигиталната карта е част големия проект на Секцията за българска диалектология и лингвистична география при Института за български език към БАН, който изработва и публикува многотомен Български диалектен атлас и е чудесен пример за научна разработка, която може да бъде атрактивна, полезна и приложима не само за ученици, студенти и специалисти, но и за всеки изкушен да се докосне до историята на „своя род и език”.
Източник БНР