Развитие на плода през бременността


Фотографът Ленарт Нилсон посвещава 10 години от своя живот на това да заснеме еволюцията от зачатието на ембриона до раждането


1. Колко време трае бременността?


Продължителността на бременността при човека е средно 280 дни или 40 седмици (40 х 7 дни=280), означавани като гестационни седмици. Акушерските месеци са 10 като всеки има продължителност от 28 дни. Изчислено в календарни месеци бременността трае 9 ⅓ месеца. При рутинното изчисляване се приема продължителност 280 дни, считано от първия ден на последната менструация.

За регистриране месеца на бременността се използва терминът лунарен месец – mensis lunaris. Ако жената е в VI лунарен месеца това се отбелязва по следния начин m.l.  VI.

2. Периоди на яйце, ембрион и плод

В първите две седмици на бременността продуктът на концепцията се означава като яйце. Този период обхваща времето от оплождането до нидацията. От началото на трета гестационна седмица (3 г. с.), считано след овулацията или пета гестационна седмица (5 г.с.), считано от първия ден на последната менструация, е периодът на ембриона.

Към края на 4 г. с. след овулацията при оглед с ултразвукова апаратура се визуализират сърце, негови пулсации, крайници в начален стадий на развитие. Започва формирането на пъпната връв.

Към края на 6 г.с., считано от овулацията, главата на плода е значително по-голяма от размера на тялото, оформени са ушите и пръстите на крайниците.

Следващият период е на плода. Започва от началото на 9 г. с., считано от овулацията и продължава до края на бременността. Характерното тук е , че не се формират нови тъкани. Последващото развитие на плода е свързано с нарастване, оформяне и доузряване на съществуващите структури.

3. Как се развива плодът във всеки лунарен месец?

III лунарен месец – дължина на плода между 7 и 9 см. Пръстите на ръцете и краката са ясно оформени. Налични са нокти. Изявени са различия във външните полови органи – мъжки и женски.

IV  лунарен месец – дължина между 13 и 17 см, маса около 100 грама. Външните гениталии са добре оформени, което позволява сигурното определяне на пола при ултразвуково изследване. Плодът няма подкожна мастна тъкан. Кожата му е нежна и тънка,през нея прозират съдове.

V лунарен месец – краят на 20 г. с. Това е средата на бременността, считано от последната редовна менструация. Маточното дъно достига до пъпа. Майката започва да усеща движенията на плода. Със степоскоп могат да се доловят сърдечните тонове. Плодът има маса около 300 грама и дължина 25 см. Тялото е покрито с нежно окосмяване – лануго, което е по-изразено в областта на главата. По кожата се образува белезникава покривка от епителни клетки и мазнини – верникс казеоза (vernix caseosa). В този етап на развитие плодът е нежизнеспособен.

VI лунарен месец – тегло 600 грама и дължина около 30 см. Главата по големина все още не съответства на тялото. Оформя се подкожна мастна тъкан.

VII лунарен месец – теглото достига 1000 грама, а дължината 37 см. Кожата е розова и покрита с верникс казеоза. След прекъсване на бременността в този период вероятността за оживяване е малка, но при специални грижи е възможна.

VIII лунарен месец – тегло 1500 грама, дължина  40-42 см. Продължава натрупване на подкожна мастна тъкан. Плодът е със слаба жизнеспособност.

IX лунарен месец – теглото достига 2500 грама, дължина 47 см. Формите на тялото стават по-закръглени поради обилното отлагане на мастна тъкан. Новороденото има добра жизнеспособност.

X лунарен месец – в края на този период плодът е достигнал пълно развитие – дължина 48-50 см и тегло 3000-3500 грама.

Посочените стойности за масата и дължината на плода са средни величини!

4. Как се определя дължината на плода?

При определяне дължината на плода се използва формулата на Нааsе: до 5 лунарен месец дължината е равна на броя на месеците на квадрат, а след това приблизителна представа за дължината се получава като броя на месеците се умножи по 5. Например в m.l. IV дължината е 4² =16 см. В m.l VII дължината ориентировъчно би трябвало на бъде 7,5= 35 см.
Дължината на плода особено в по-напреднала бременност се определя трудно. За избягване на неточности се използва парието-сакралния размер –  от върха на теменните кости до най-ниската точка на седалището. Този размер има много по-добра корелация с възрастта на плода.

5. Как се изчислява теглото на плода?

Масата на новороденото варира между 2500 и 5000 грама. При маса над 4000 грама се означава като едър плод, а при маса над 5000 грама – гигантски. Най-тежкият плод роден по естествен път, описан в литературата, е бил 11 340 грама. Роден е мъртъв.

Масата на новороден плод на термин е твърде различна и зависи от пола му, ръст и тегло на родителите, расови особености и социално-икономически статус на семейството и по-специално качеството на хранене на бременната. Те я е в по-тясна зависимост от ръста и теглото на майката отколкото на бащата. Момчетата са обикновено по-тежки от момичетата с 200 грама, измерени след раждането. Последното наблюдение невинаги е вярно.

6. Как изглежда новороденото?

Новороденият доносен плод е покрит с верникс казеоза. Има коса с дължина 2-3 см, добре развити хрущяли на носа и ушната мида. Ноктите изпъкват над края на пръстите. Пъпчето се намира на средата между долния край на гръдната кост и симфизата. При мъжкия пол тестисите се намират вече в скротума,а при женския – големите срамни устни са добре развити и допрени в срединната линия. Костите на черепа са добре вкостени с изключение на местата на шевовете им и фонтанелите. Цветът на очите при раждането не е окончателен.

Използвана публикация в пулс.бг