Шампан и Бургундия


получиха статут на световно наследство на ЮНЕСКО


Френските винарски области Шампан и Бургундия получиха статут на "световно наследство на ЮНЕСКО", съобщиха от организацията. ЮНЕСКО присъжда статута на културни и природни забележителности, които се смятат за значими за световната история, като често решението означава и субсидия за запазване на мястото.

Според организацията в Шампан и част от Бургундия са запазени и развити уникални методи за отглеждане на грозде и добив на вино още от Средновековието.

champagne 1

С това решение Франция вече има 41 забележителности в списъка на ЮНЕСКО. И сега страната е най-посещаваната дестинация в света и посреща над 84 милиона туристи годишно. Втората по големина икономика в еврозоната разчита много на туристическата индустрия, която дава работа на около два милиона души.

champagne 2

Източнк: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11719138/Champagne-listed-as-World-Heritage-site-by-Unesco.html