Девет български обекта са включени в списъка ЮНЕСКО за световното културно и природно наследство - 7 културни и 2 природни обекта.

Нематериалното наследство 


Културно наследство

  • Боянска църква

  • Ивановски скални църкви

  • Казанлъшка гробница

  • Мадарски конник

  • Старият град в Несебър

  • Рилският манастир

  • Свещарска гробница


Природно наследство