Хиляди страници са изписани за техниките за успех в кариерата, във връзките ни с близките, но твърде малко внимание се обръща на една важна предпоставка за успеха на съвременната личност - умението да не сме скучни.

Повечето хора днес трудно биха изградили дълготрайни връзки със скучни колеги. Не е лесно човек да създаде приятелство с друг, който не успява да го заинтригува и да се покаже като личност, със свои собствени интереси, преживявания и мнение.

Как да разберем дали сме скучни? Усеща се в разговорите, в които различни събеседници видимо се отегчават, не задават въпроси и бързо напускат присъствието ни. За да го сторим, трябва да имаме чувство за самокритика. Освен това е поправимо. Всеки днес може да има хобита, извънработни теми, домашни и извънсемейни истории, които да разказва и с които да разсмива другите. Стига да пожелае.

"Какво точно прави човека скучен?"


Този въпрос бил зададен на потребители от американския сайт за допитвания Quora. Ето и част от отговорите.
 • "Скучните хора водят небалансирани разговори. Вместо да намерят ритъм между говоренето и слушането, те са екстремен вариант на едното от двете."

 • "Скучните хора не могат да кажат дали другите участват в диалога. Ако са ужасно скучни, вероятно те изпускат знаците на езика на тялото на човека отсреща. Не разбират, че той им казва: "Не съм заинтересован от това, което ми казваш, само поклащам глава на всеки няколко секунди от любезност!"

 • "Скучните хора не могат да разсмиват. Хуморът показва когнитивна гъвкавост - способност да достигнеш една идея или събитие от няколко гледни точки. На скучните хора тази способност им липсва."

 • "Скучните хора винаги правят едно и също. Нямат разнообразни интереси. Всички можем да четем книги, да посещаваме музеи и да сме планинари - не само едно от тези неща."

 • "Те никога не казват нищо. Сигурно си мислят "А защо другите изобщо биха ме изслушали?"

 • "Нямат мнение."

 • "Не знаят как да разкажат интересна случка".

 • "Не могат да видят нещата през погледа на останалите. Способността да можеш да се поставиш под кожата на другия те прави интересен за разговор."

 • "Нямат лично мнение. Не са следвани от онова, в което вярват. Могат да посочат само много стеснен поглед по широк набор от теми."

 • "Нямат какво да добавят. Не знаят нищо ново. Скучен е онзи, от който не мога да науча нищо ново."

 • "Скучните хора не привличат други към разговора. Неспособни са да създадат диалог, в който да пожелаят да се включат и околните. Често искат само да изкажат личното си мнение. Понякога говорят с твърде много подробности, много от които нямат никаква връзка."