Забраняват остъкляването на терасите


С промени в Закона за етажната собственост народните представители решиха да бъдат забранени всички дейности, които нарушават целостта, архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградите. Рестрикцията ще важи занапред, вносител е Министерският съвет, предаде БТА, датата е 6 ноември 2015 г..

Тя включва забрана за остъкляването на балконите и всяка друга промяна на цялостния архитектурен вид на фасадата, както и санирането само на отделни апартаменти, което ще може да се прави само по общ проект на цялата сграда.

С други текстове се въвеждат допълнителни задължения за собствениците да поддържат сградата в техническо състояние, според изискванията на Закона за устройство на територията, и да осигуряват безопасната експлоатация на всички съоръжения и инсталации.

Глобяват домоуправителя за неизвършен неотложен ремонт

В законопроекта са въведени нови административно-наказателни разпоредби във връзка с изискването за извършване на неотложен ремонт по чл. 49, като при неизпълнение на задълженията на управителя е предвидено той да се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв., а кметът на общината или района – да се наказва с глоба в размер от 300 до 700 лв.

С промените се предвижда задължението за извършване на неотложен ремонт в една жилищна сграда да е с особена важност. Разрушаващите се сгради са опасни за живота и здравето на гражданите и навременният им ремонт ще предотврати честите злополуки в тях. Във връзка с това се предлагат горепосочените глоби, предаде "Фокус".

Прецизирани са текстовете относно извършването на неотложен ремонт с цел постигане на по-голяма яснота относно сроковете, в които следва да се извърши ремонтът.

Избор на домоуправител и правомощия

Въвежда се изискване за нововъзникнала етажна собственост да избира управителен съвет (управител) в 6-месечен срок от въвеждането на сградата в експлоатация с цел да се осигури навременно управление на етажната собственост и да се гарантира законосъобразното вземане на решения в рамките на етажната собственост.

Измененията ще позволят да се регистрират сдружения на собствениците за няколко сгради в режим на етажна собственост, които са изпълнени при свързано застрояване по смисъла на ЗУТ.

Депутатите предвидиха и възможност правомощията на УС и на сдружението на собствениците или част от тях да се възлагат на юридически лица за срок две години.

При промяна на собствеността върху самостоятелен обект членството в сдружението ще може да се прехвърля на новия собственик, като за задълженията към сдружението, станали изискуеми преди промяната на собствеността, отговаря старият стопанин.

Парламентът предвиди и възможност за кореспонденция по електронна поща, когато е налична такава, и за получаване на съобщения чрез адрес в страната, като той може да бъде различен от настоящия или постоянния.

Ако вече не сте го направили, но е влизало в плановете ви за голям ремонт на апартамента да остъклите терасата и да изкарате там кухнята или да вкарате пространството  в стаята и да стане по-голяма и функционална. Или да санирате апартамента отвън за да стане по-топъл през зимата и по този начин да намалите разходите за отопление през зимата. Ако сте го направили – добре! Ако е влизало в плановете ви вече ще е по-трудно.

От юли 2015 г. остъкляването на балконите, санирането само на отделни апартаменти и всички останали дейности, които нарушават цялостния архитектурен вид на фасадата или засягат устойчивостта на жилищния блок, се забраняват. Това предвиждат поправки в Закона за етажната собственост, които кабинетът прие. За да влязат в сила, те трябва да се гласуват и от парламента.

В новите текстове не се казва нищо за вече остъклените тераси и другите заварени промени, но от регионалното министерство, което е изготвило промените, казаха, че те няма да се премахват принудително.

51% от съседите в блока вече ще могат да вземат решения за поставяне на рекламни пана или антени върху сградата.

Същото важи и за решенията за присъединяване към топлофикация, водопровод или газопровод или за отказването от тях. В момента тези решения се вземат с гласовете на поне 67% от съседите.

Решенията за саниране, както и досега, ще се вземат с мнозинство от две трети.

Увеличават се и глобите при неспазване на закона, които се налагат от управителите на етажната собственост и от кметовете.

Вместо от 100 до 500 лв. санкциите ще са от 500 до 1000 лв. Кметът пък ще има право да разпореди влизане в частно жилище, ако собственикът не предоставя достъп при общи ремонти или обновявания. А ако кметът предпише ремонт на блока, той ще трябва да започне до три месеца. Съседите ще бъдат уведомявани за общо събрание на блока освен с бележки на видни места и по телефона, както и с електронна поща.

 

При пътуванията ни в Европа сме били в градове като Виена, Будапеща, Рим, Стокхолм, не като туристи, а като на хора, които трябва да решават всекидневни задачи от битието, защото сме били на работа и никъде не сме видели увиснали жици по блоковете, прострени дрехи, остъклени тераси или отделни санирани апартаменти. Вярно е, че стандартът там е много по-висок, има и културни разлики.

 

Използвана публикация на в. „Труд”.