НПО искат по-високо качество на майчиното здравеопазване


Сдружение "Родилница" и Фондация "Родители за родители" работят по проект за спазване на правата в май­чи­ното здра­ве­о­паз­ване. От двете организации настояват за цялос­тна про­мяна чрез при­е­мане на нова фило­со­фия за грижи и поли­тика, за спаз­ва­не на човеш­ките и граж­дан­с­ките права на май­ките и бебе­тата.


Двете неправителствени организации представиха стартиралия през юни проект за спазване на човешките и гражданските права на майките.

Раждаемостта в България все повече намалява, а раждащите жени все още не са в центъра на болничните грижи. Притеснително много жени пък раждат със секцио. Данните показват, че раждаемостта от началото на 2015 г. е паднала с 2% в София и с повече от 27% във Видин, спрямо 2014 г. Очакват се рекордно ниски нива на раждаемост за годината, а раждащите жени все още не са в центъра на грижи.

Според представители на организациите тревожен е и фактът, че повече от 40% от жените раждат със секцио, а в частните болници процентът достига 70-85.

"Това е животоспасяваща операция, не може такъв процент от ражданията да са застрашени, което ни навява на мисълта, че самите жени избират този начин и не са информирани за последствията за тяхното здраве и това на децата им", коментира Нели Мутафова, заместник-председател на Сдружение „Родилница”.

По думите ѝ вече се знае, че за децата родени с Цезарово сечение, има по-голяма вероятност от респираторни заболявания в ранна възраст и автоимунни – в зряла.

Липсва превенция на усложненията и недоносеността на бебетата, коментира Миглена Делчева - управител на фондация „Родители за родители”. По думите ѝ между 2 и 8 седмица след раждането се развива следродилна депресия, която може да има тежки последици, но не е предвидена грижа за майката.

Според представителите на НПО акушерките са тези, които могат да помогнат за подобряване на следродилните грижи за майката и бебето през първия месец след раждането, в който е предвидена само една консултация с педиатър.

mama maternity Pablo Picasso

Миглена Делчева споделя в интервю за БНР, че въпреки положителните стъпки на здравното министерство, проблемите остават и това на фона на рекордно ниската раждаемост у нас.

Отдавна при нас раждането за жените е безплатно, заплаща се от Здравната каса за всички - осигурени и неосигурени. Никой обаче не си задава въпроса, какво е  качеството, което те получават. И самият факт, че имаме болници, където масово се изписват антибиотици на бебетата, където има вътреболнични инфекции. С този среден процент над 40 за цезарово сечение, с процент на кърмени бебетана на един месец, който е изключително нисък. Това всичко означава, че проблем има и, че майката и бебето на получават грижите, които трябва да получат. След болницата връзката също се къса. След изписването идва педиатър в къщи, който дава указания. Следва консултацията на един месец.  Има 25 дни, в които ние не знаем реално какво се случва с това бебе и с тази майка. Проблеми с кърменето и проблеми при децата се развиват в тези три седмици, в които ние нямаме грижи за децата. И проблемът се открива на един месец, когато често е късно да се вземат мерки. 

Според неправителствения сектор, бол­нич­ните заве­де­ния прилагат меди­цин­ски про­цдури, несъ­об­ра­зени с научно доказани прак­тики в меж­ду­на­роден план, не се дава възможност за сво­бо­ден избор, упражнява се физическо и вер­бално наси­лие над раж­да­щите и родилките.

Според постъпилите в агенция "Медицински одит" жалби за 2014-а и за първите пет месеца на тази година, най-често става дума за неудовлетвореност от качеството на медицинското обслужване, липса на информация за изграждане на информиран избор и какво и защо се доплаща, грубо отношение на персонала.