Доброволчеството е нещо, което ни обединява, защото това е личен акт и лична добродетел. Хуманността е основополагащ принцип за всички доброволци, всички червенокръстци в целия свят

За 10-та поредна година, Българският младежки Червен кръст организира летен лагер „Академия за доброволци“, който ще протече под мотото „Нашите принципи в действие” по случай отбелязването на 50-годишнината от приемането на Седемте фундаментални принципа на Международното червенокръстко движение.

В провеждането на Академията ще се включат и представители на 7 национални червенокръстки дружества – Дания, Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Румъния и Хърватия.

Младежите ще се обучават в различни модули за повишаване на техните знания и умения в областта на етично и ефективно лидерствo; промоция на хуманитарните ценности; превенция на ХИВ/СПИН; превенция на зависимости; социално-помощна дейност; здравословно хранене и здравословен начин на живот.

Седем фундаментални принципа на Международното червенокръстко движение


През 1965 г. на международната конференция във Виена се приемат седем основни принципа, които трябва да бъдат общи за всички части на движението

  • Хуманност- опазване на здравето и на човешкото достойнство;

  • Безпристрастност- оказване на помощ на всяка от страните на конфликта;

  • Неутралитет- липса на ангажиране в конфликта;

  • Доброволност- включването към организацията е доброволно;

  • Единност- във всяка страна може да съществува само една национална организация към Червения кръст;

  • Универсалност- дейността на Червения кръст се простира във всички държави на планетата;

  • Независимост- Червеният кръст не е под егидата на никоя друга организация.