Във времето на информация и на търсене на информация и на толкова много налична инфорамция онлайн какво може да се случи освен да се появи ново заболяване като

разстройство от лишаване от информация


Ново изследване е установило, че изключването на мобилния телефон, липсата на интернет, телевизия и радио може да предизвика симптоми, подобни на зависимост.

Изследваните доброволци е трябвало 24 часа да не влизат в интернет, да не пишат и получават имейли и есемеси, да не гледат телевизия, да не слушат радио, дори да не четат вестници.

След този период участниците в изследването са развили симптоми като на пушачите, които се опитват да откажат тютюна. Наблюдавани са не само психологически, но и физически симптоми, като учените наричат това състояние "разстройство от лишаване от информация".

Ако към това се добави алкохол и цигари то се създава един много зависим образ на съвременния човек, който трябва да съчетае и постигне толкова много неща в лимитираните 24 часа.

Какво означават медицинските термини? Толеранс. Абстиненция. Пристрастяване - психическо и физическо

Толеранс: е състояние на присособяване на организма след многократна употреба на даден елемент, при което трябва да се увеличи дозата с цел да се достигне до същото действие.

Зависимост: болест, предизвикана от взаимодействието между елементът и организма, изразяваща се най-общо с непреодолимо желание за елемента.

Психическа зависимост: зависимост, при която липсата на желания елемент не води до болестни промени, а само до психически дискомфорт, който обаче може да бъде изключително силен.

Физическа зависимост: при нея липсата на желания елемент води до болестни симптоми, свидетелстващи за разстройство на целия организъм, съпроводена от психическа зависимост .

Източник:  "Дейли Телеграф".