"Защо виждам тази публикация?" "Фейсбук" вече ще дава отговор


Why Am I Seeing This? We Have an Answer for You
Защо виждам този пост? Отговорът на Facebook е публикуван на https://newsroom.fb.com/news/2019/03/why-am-i-seeing-this на 31 март 2019 г.

"Фейсбук" съобщи, че вече не само рекламите ще се показват на фийда на потребителите с обяснение защо това се случва. През приложението на мрежата ще може да се дава и контрол колко често се показва този тип публикации в бъдеще.
Всеки пост дава възможност за това - горе вдясно, в изскачащото при натискане меню, въпросът Why am I seeing this post? е най-отдолу в списъка. Чрез нея потребителят може да разбира защо му се показва конкретно съдържание и да схване логиката, използвана от социалната мрежа, за да го покаже - например ако човек е взаимодействал с автора на публикацията, ако взаимодейства с конкретни типове постове, свързани с този, или дори само заради популярността му.• Защо виждате определена публикация във вашия поток с новини (newsfeed). Например, защото е пост на ваш приятел, група към която сте се присъединили (колкото по-скоро сте се присъединили и повече взаимодействия сте имали с постове в тази група повече ще виждате), защото е публикация на страница или защото даден пост е бил коментиран от ваш приятел в социалната мрежа.... Действие чрез което сте проявили интерес

•Колко често взаимодействате с постове на приятели, страници, групи, събития (може да видите, че събитие към което сте проявили интерес се случва отново)...

•Колко често взаимодействате с различни видове публикации (снимки, видео, линкове), както и популярността на конкретната публикация.

"Фейсбук" досега даваше информация само за тагретирани реклами - например че рекламодателят е избрал хора в съответната възрастова група. Сега ще има допълнителна информация като въпроса дали рекламодателят е публикувал мейл листа, в която е и адресът на потребителя.

Не всички ще могат да започват тази функционалност веднага. За някои потребители тя ще се появи още тази седмица, но за други ще е достъпна едва другия месец.