Всяка година на 26 април се отбелязва

Световен ден на Интелектуалната собственост


(World Intellectual Property Day)


Генералната асемблея на Световната Организация за интелектуална собственост (World Intellectual Property Organization, WIPO) на заседание през октомви 1999 г. приема решение за учредяване на този празник. Датата 26 април е свързана с основанието на World Intellectual Property Organization (WIPO) - организацията, която се е посветила на опазването и развитието на интелектуалната собственост по целия свят.

Целите на  World Intellectual Property Day са:

* Да  се повиши осведомеността за това как патенти, авторски права, търговски марки и дизайни въздействат върху ежедневния живот;
* Да се подобри разбирането за опазване и защита на интелектуалната собственост  и правата, като се  спомага стимулирането на творчеството и иновациите;
* Да отбележи творчеството и приноса на аворите и новатори в развитието на обществата в целия свят;
* Да се  насърчавазачитането на правата на интелектуална собственост на други лица.Това е ден, който дава възможност да подчертае значенеито на иновациите във всекидневния живот на всеки човек и на развитието на обществото.

Патентите, запазените марки, авторските права и свързаните с това резултати и знания се явяват мощен инструмент за икономическо и култирно развитие на всички.

Това е ден и в който и ние да се замислим дали уважаваме авторските права на другите. Когато всеки ден създаваш съдържание във вид на текст и снимки някак ти се иска да знаеш, че твоите права са ти гарантирани. Това, което сме приели, че нещата, които създаваме онлайн могат да се използват, но не и с комерсиална цел. Ако те могат да направят деня на някого по-добър или да го накарат да се усмихне - нашата цел е постигната. Но не искаме и не сме съгласни нашите неща да бъдат използвани с комерсиална цел.