10 септември - Световен ден за превенция на самоубийствата, World Suicide Prevention Day


Many faces, many places – Suicide Prevention Across The World


"Много лица, много места – превенция на самоубийства по света"


е мотото на тазгодишния ден за превенция на самоубийстватаВсяка година 10 септеември се отбелязва от Световната Здравна Организация с подкрепата на международния на Световната организация за превенция на самоубийствата (International Association for Suicide Prevention)  организира Световен ден за превенция на самоубуйствата  (World Suicide Prevention Day).

1009-2

Съвременниет начин на живот, неговия ритъм, както и много субективни фактори водят до това, че в определен момент от живота си човек може да се реши на престъпление и да посегне на собствения си живот.

По данни на СЗО общия брой на смъртни случаи поради самоубийство се приближават до 1 милион на година. Тенденцията е към 2020 г броят им да се увеличи и да достигне до  милион и половина.

Самоубийството е глобален и трагичен проблем за световното здравеопазване. По данни на статистиката, в резултат на самоубийство  в света умират повече хора, околкото в резултат на войни и насилствени действия, взети заедно.

Самоубийството е разпространено в развитите страни. Лидери са страните от Източна Европа.

В Япония годишно се самоубиват около 30 000 човека. Тук има и традиции, които са част от японската култура - сапуко.


В Латинска Америка и в ислямските страни то не е толкова разпространено. За Африка липсват официални данни.

Ситуацията в България във факти, изнесени на пресконференция на 10.09.2010, посветена на Световен ден за превенция на самоубийствата.

За 2009 г данните са следнит - От 2712 опита за самоубийство у нас през миналата година със смърт за завършили 673. На живота си са посегнали 308 деца.

Данните на направление "Психично здраве" към НЦООЗ  показват, че през 2009 г. в България са регистрирани 1618 опита за самоубийство на жени, 178 от които са завършили фатално, и 1094 - на мъже, от които 495 завършили със смърт.

Данните при подрастващите са фрапиращи според специалистите - 308 деца са се опитали да сложат край на живота си – 271 момичета и 37 момчета. Три опита са завършили със смърт. Част от проблема се корени и в образователната система - в липсата на сексуално и здравно образование. Децата не са подготвени нито в семейната среда, нито в училището.

Най-разпространеният способ за самоубийство е самоотравянето с медикаменти - 1639 случая, като това са най-често сънотворни и успокоителни. Следват обесванията - 410, самоотравянията с химически вещества  - 189, хвърляне от височина - 159, използване на хладно оръжие - 158, използване на огнестрелно оръжие - 81.